Kabecjanie dają radę – podsumowanie

Kabecjanie dają radęW II półroczu roku szkolnego 2011/2012 uczniowie siedmiu klas, z poziomu klas I-III (w sumie 138 uczniów) SSP nr 1 we Wrześni, przystąpili do Projektu Stowarzyszenia Laboratorium Troski – „Kabecjanie dają radę”, czyli jak być bezpiecznym na co dzień. Był to edukacyjny projekt profilaktyczny, obejmujący szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy.

Projekt został przygotowany dla dzieci w wieku 6-9 lat, w konwencji bajkowo – fantastycznej. Jest to zabawna historia przygód kosmicznych bohaterów – Kabecjan, którzy przybyli na Ziemię z ekspedycją badawczą z tajemniczej planety Kabeceon (Planeta Bezpieczeństwa i Rozwagi) na grzbiecie niezwykle mądrego Smoka Mądragona. Kabecjanie przybywając na Ziemię uczą się wraz z dziećmi zasad życia na naszej planecie, poznając tym samym podstawowe zasady bezpieczeństwa.

W ramach projektu uczniowie klas: Ia, Ie, Id, IIb, IIe, IIIe i IIIf uczestniczyli w wycieczkach, spotkaniach i pogadankach z ciekawymi ludźmi oraz szkoleniach. Byli na wycieczce w Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Powiatowej Policji; brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez wolontariuszy PCK – jak udzielić pierwszej pomocy, uczestniczyli w spotkaniu z pedagogiem szkolnym i psychologiem oraz pogadance u pielęgniarki szkolnej. Celem projektu była szeroko rozumiana profilaktyka, która ma na względzie bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

W ramach projektu każdy uczeń otrzymał bezpłatnie egzemplarz ćwiczeń dla ucznia, w których pracował podczas zajęć, płytę z nagraniami piosenek projektu oraz inne materiały edukacyjne, które uczniowie otrzymywali po zakończeniu poszczególnych zajęć np. dyplomy czy certyfikaty. Uczniowie często korzystali ze strony internetowej www.KabecjanieDajaRade.pl, gdzie można było znaleźć wiele gier, łamigłówek i zagadek dla dzieci.

W trakcie trwania projektu została przekazana uczniom wiedza o bezpiecznym stylu życia, właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, kształtowaniu nawyków związanych z bezpiecznym i odpowiedzialnym zachowaniem, tworzenie okazji do dokonywania pewnych wyborów i jednocześnie uświadamiania sobie ich konsekwencji, by od najmłodszych lat potrafiły podejmować właściwe decyzje. Dzięki projektowi na pewno wzrośnie zaufanie dzieci do przedstawicieli służb ratownictwa, w razie potrzeby wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy.

Warto dodać, że organizatorami projektu byli: Kredyt Bank, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., Stowarzyszenie Laboratorium Troski i Polski Czerwony Krzyż. Patronat honorowy objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Patronat medialny sprawuje: TVP Info oraz Radio Kolor.

Mam nadzieję, że udział tak dużej liczby uczniów w projekcie zwiększy świadomość oraz wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa w środowisku, w jakim żyją.

Zdjęcia z projektu do obejrzenia w naszej Galerii.

Koordynator projektu na terenie SSP nr 1 we Wrześni
Renata Jakubowska