wychowanie fizyczne

Język polski na WF-ie
Język polski na WF-ie

Język polski na WF-ie

Na zajęciach wychowania fizycznego także można uczyć się innych przedmiotów. Klasa 3d doskonaliła już umiejętności matematyczne a dzisiaj również polonistyczne. Królował rzeczownik, czasownik, przymiotnik oraz liczebnik. Uczniowie w konkurencjach rywalizowali drużynowo. Musieli myśleć na jakie pytania odpowiadają części mowy i…