Język polski na WF-ie

Na zajęciach wychowania fizycznego także można uczyć się innych przedmiotów.

Klasa 3d doskonaliła już umiejętności matematyczne a dzisiaj również polonistyczne. Królował rzeczownik, czasownik, przymiotnik oraz liczebnik. Uczniowie w konkurencjach rywalizowali drużynowo. Musieli myśleć na jakie pytania odpowiadają części mowy i szybko dobiec do odpowiedniego słupka.

Był to świetny sposób na łączenie przyjemnego z pożytecznym.