Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną związaną z wychowaniem i kształceniem zarówno dzieci jak i młodzieży.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu wrzesińskiego oraz okolic. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poradni.