Lekcja przyrody

Lekcja przyrody - Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie20 października 2011r. uczniowie klas IIa i IIb wraz opiekunami byli uczestnikami wycieczki do Nadleśnictwa Czeszewo.

Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie mieści się w zabytkowym, historycznym budynku, który zwiedziliśmy. Pan leśniczy oprowadzając nas, pokazywał jednocześnie funkcjonujące biuro leśniczego, przeprowadził też ciekawą pogadankę nt. znaczenia lasu nie tylko dla zwierząt, ale również dla człowieka, znajomości drzew liściastych oraz iglastych, które rosną w polskich lasach, pokazał nam również w jaki sposób mierzy się wysokość drzew oraz ich grubość. Na piętrze budynku znajdowały się dwie sale: w pierwszej była ekspozycja stała, gdzie obejrzeliśmy makietę prezentującą walory przyrodnicze rezerwatu Czeszewski Las; w drugiej znajdował się sprzęt multimedialny, gdzie mogliśmy zobaczyć filmy edukacyjne, z których dowiedzieliśmy się, że w lesie nie należy:

  • śmiecić,
  • rozpalać ognisk,
  • straszyć zwierzyny.

Kolejnym punktem naszej wycieczki była instalacja „Rzeka”, która znajdowała się na zewnątrz budynku. Pan leśniczy podzielił nas na trzy grupy, które naprzemiennie zjeżdżały po zjeżdżalniach. Następnie nabrał wody w wiaderko i uruchomił nurt rzeki. Mogliśmy zobaczyć w jaki sposób rzeka płynie w swoim korycie, jakie rośliny mogą rosnąć nad jej brzegami oraz co się dzieje, jeżeli z gór, ku dolinom spływa nadmierna ilość wody. Uczestniczyliśmy również w zabawach np. układaliśmy puzzle oraz oczyszczaliśmy brzeg rzeki ze śmieci. Poprzez zabawę i ciekawe opowieści leśniczego, dowiedzieliśmy się jak ważna jest rola wody w życiu wszystkich organizmów żywych.

Ostatnim punktem naszej wyprawy było przepłyniecie na drugą stronę rzeki Warty – promem Nikodem, na pole biwakowe, gdzie czekało na nas rozpalone ognisko, przy którym upiekliśmy smaczne kiełbaski. Podziękowaliśmy panu leśniczemu za ciekawą i pouczającą lekcję przyrody, wpisaliśmy się również do pamiątkowej księgi, aby pozostawić po sobie choć maleńki ślad. Pełni wrażeń i nowych wiadomości wróciliśmy do szkoły. Na długo zapamiętamy te miłe chwile spędzone w naturalnym środowisku.

Zdjęcia z wycieczki do obejrzenia w naszej Galerii.