1-2-3 Sing With Me!

1-2-3 Sing With Me - Konkurs Piosenki AngielskiejJesteś uczniem klasy 1-3? Lubisz śpiewać? Znasz piosenki w języku angielskim? Chcesz zaprezentować swoje umiejętności wokalno – językowe? Jeśli Tak, serdecznie zapraszamy Cię do udziału w zbliżającym się Konkursie Piosenki Angielskiej.

Każdy uczestnik, który zgłosi chęć udziału w konkursie swojemu nauczycielowi języka angielskiego będzie miał możliwość wystąpienia i przedstawienia własnej wersji ulubionego utworu muzycznego. Prezentowany występ może być solowy bądź też w formie duetu. Ocenianie podlegać będą: znajomość tekstu, wymowa i muzykalność. Uczestnicy mogą wystąpić a capella bądź z wykorzystaniem podkładu instrumentalnego z płyty CD.

Konkurs odbędzie się dnia 18.05.2012 roku, warunkiem uczestnictwa jest:

  • wpisanie się na listę wykonawców do dnia 16.05.2012
  • oddanie pisemnej zgody Rodzica/Opiekuna (otrzymasz ją od swojego nauczyciela j. angielskiego).