The Best Christmas Card – Najładniejsza Kartka Świąteczna

The Best Christmas Card - Najlepsza Kartka ŚwiątecznaAby wziąć udział w konkursie należy zaprojektować jak również samodzielnie wykonać kartkę świąteczną w formacie nie większym niż A4. Ze względu na to, że jest to konkurs językowy praca musi zawierać wewnątrz świąteczne życzenia napisane w języku angielskim. Ocenie podlegać będzie Twoja pomysłowość, estetyka wykonania oraz poprawność językowa zdań.

Praca musi zostać dostarczona Twojemu nauczycielowi języka angielskiego do dnia 16 grudnia 2011 r. – pamiętaj, że musi być ona podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą ucznia, który ją wykonał. Liczba prac dostarczonych przez jedno dziecko nie jest ograniczona.

Życzymy bujnej wyobraźni!