Eko-strój – Nauka zdalna w oddziale przedszkolnym 0b

Dzieci z oddziału przedszkolnego 0b podczas nauki zdalnej przystąpiły do konkursu „COŚ Z NICZEGO -CZYLI POMYSŁ NA WYKORZYSTANIE ODPADÓW”.

Celem konkursu było rozwijanie kreatywności uczniów, kształtowanie wrażliwości estetycznej, zwrócenie uwagi na ochronę przyrody i środowiska, rozwijanie zdolności manualnych, promowanie potrzeby segregacji odpadów, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprzez minimalizowanie ilości odpadów powstających w gospodarstwie domowym i ich ponowne wykorzystanie.

Dzieci przy pomocy rodziców zaprojektowały i wykonały EKO-STROJE z wykorzystaniem surowców wtórnych.