Podsumowanie konkursu na najciekawszy „Rebus” w języku angielskim

Jury brało pod uwagę poprawność językową, pomysłowość, estetykę pracy oraz czytelność haseł.

Wśród 32 dostarczonych prac wyłoniono 12 zwycięzców w kolejnych kategoriach wiekowych: kl.0, kl.1, kl.2 oraz kl.3.


Zwycięzcy:

Ignacy Krempa 0a

Wiktor Włodarczyk 1b
Nadia Hordyjewska 1b

Michalina Kubicka 2a
Joanna Kurosińska 2a
Zofia Krempa 2a
Anna Lankiewicz 2b
Iga Pawłowska 2b
Piotr Rosiński 2a

Oliwia Patoka 3a
Sara Rybka 3a
Maciej Perek 3d

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni cząstkową oceną 6 z przedmiotu, pamiątkowym dyplomem oraz nagrodami rzeczowymi.

Pozostali uczestnicy otrzymują cząstkową ocenę 5 z przedmiotu za udział w konkursie.