Ruch to zdrowie 0b

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka.

Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności. Szeroko pojęte zdrowie (w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym) kojarzy się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową.

Aktywność fizyczna i sport są w życiu człowieka istotnymi wartościami, które stanowią płaszczyznę procesów edukacyjnych.