Konkursu na najciekawszą dynię

Regulamin Konkursu na najciekawszą dynię:

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele plastyki: I. Kocik, B. Witczak
 2. Cele konkursu:
  1. zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej;
  2. rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
  3. umożliwieniom uczestnikom prezentacji własnych dokonań twórczych;
  4. integracja klasowa
  5. popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych
 3. Warunki uczestnictwa;
  1. uczestnicy konkursu:* 0-3 ( postać bajkowa)
  2. 4-8 ( bohater filmowy)
  3. technika: dowolna, praca przestrzenna mile widziane wykorzystanie materiałów ekologicznych
  4. uczestnik czyli klasa może dostarczyć jedną pracę;
  5. do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane tj: klasa
 4. Kryterium oceny klas: Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość i estetykę wykonania z podziałem na grupy wiekowe.
 5. Termin składania prac: 2.11.2020 r.- 6.11.2020 r. do po wcześniejszym kontakcie z organizatorem
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 6.11.2020r
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi 9.11.2020r.
 8. Miejsce składania prac: Aula szkolna
 9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody
 10. Prace po rozstrzygnięciu wracają do właścicieli
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu : Bernadeta Witczak i Iwona Kocik

 

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów oraz radości z tworzenia.