Pasowanie na ucznia

Piątek 25 września był wyjątkowym dniem dla wszystkich dzieci z klas pierwszych. Zostali oni przyjęci w poczet uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty.

Wszystkich obecnych w auli powitała pani Dyrektor. Następnie wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn państwowy. Dzieci zaprezentowały też przygotowaną na zajęciach lekcyjnych tematyczną piosenkę.

Po niej nastąpił uroczysty moment ślubowania. Uczniowie, unosząc dwa palce, z przejęciem przyrzekali wypełniać sumiennie swoje obowiązki, dbać o dobre imię klasy i szkoły oraz przysparzać dumy rodzicom i nauczycielom. Potem każde dziecko zostało pasowane przez panią Dyrektor ogromnym ołówkiem i obdarowane pamiątkowym dyplomem, legitymacją, odznaką i smyczą z logo szkoły.

Na zakończenie spotkania, po zrobieniu wspólnych zdjęć, usłyszeliśmy dźwięk kilkudziesięcioletniego, ręcznego dzwonka. Nadszedł czas na wypełnianie przyrzeczeń.