Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „My Paddington”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „My Paddington” – poziom I ( kl. 1-3)

  1. Cel konkursu – sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej książki/filmu o misiu Paddingtonie, rozwijanie kreatywności oraz poczucia estetyki.
  2. Uczestnicy – w konkursie biorą udział wszyscy chętni uczniowie z klas 1-3.
  3. Forma konkursu – praca ma przyjąć formę przestrzenną – postać / maskotka. Uczniowie wykonują prace w domu z pomocą Rodziców. Oceniane będzie nawiązanie do książki/filmu, pomysłowość oraz estetyka pracy.
  4. Termin konkursu – Tydzień Języka Angielskiego (24-28.02.2020)
  5. Nagrody – wyłonienie zwycięzców nastąpi do 06.03.2020 (piątek). Autorzy najciekawszych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe, dyplomy oraz ocenę cząstkową 6 za udział w konkursie. Pozostali uczestnicy pamiątkowy dyplom oraz wpis do dziennika. Wystawa najciekawszych prac pojawi się na terenie szkoły w kolejnym tygodniu oraz na szkolnej stronie www.
  6. Organizatorzy – mgr Mariola Cieślak, mgr Karolina Góźdź-Pawłowska.

Regulamin konkursu opracowała – mgr Karolina Góźdź – Pawłowska