Konkurs – Jak zdrowo spędzę przerwę świąteczną?

Cel konkursu:

  • Celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (w dowolnej formie graficznej i za pomocą dowolnej techniki plastycznej) w rozmiarze A4 na temat zdrowego spędzania przerwy świątecznej, który:
  • wskazuje na bezpieczne zachowania podczas uprawiania sportów,
  • zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • uświadamia o zdrowym odżywianiu się,
  • pokazuje dobre relacje i więź z rodziną.

Zasady:

  • konkurs jest skierowany do dzieci kl. „0” – III szkoły podstawowej,
  • autorem pracy może być tylko jedna osoba,
  • praca plastyczna może być wykonana w formie rysunku za pomocą dowolnych technik plastycznych (np. kredki, pisaki, pastele, farbki, kolaż), w wersji kolorowej, w formacie A4 jednostronny,
  • praca plastyczna powinna być czytelna,
  • prace konkursowe nie mogą wzbudzać agresji.

Prace należy dostarczyć Joannie Żurawskiej do dnia 12. 12. 2019 r. wraz ze zgodą rodzica uczestnika konkursu.

Jury konkursowe wyłoni 6 najlepszych prac, spełniających wyżej wymienione zasady.

Print Friendly, PDF & Email