Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 2 b wybrali się na wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie.

Program wycieczki obejmował zjazd do Kopalni na poziom 600 m oraz jej zwiedzanie z przewodnikiem. Przejście chodnikami do podziemnej kaplicy Św. Kingi – patronki górników solnych, oglądanie wyeksploatowanych komór solnych, prelekcja nt. historii poznania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli.

Na zakończenie można było zakupić pamiątki.