Ciekawe zajęcia warsztatowe

W klasie integracyjnej I b odbyły się ciekawe bardzo ciekawe zajęcia zorganizowane przez Centrum Kreatywnego Rozwoju z Turku. Zajęcia prowadzili pano-wie Łukasz Sobczak oraz Jakub Paruszewski stosując nowoczesne metody pracy z dziećmi.

Zajęcia miały formę warsztatów, a uczniowie zostali podzieleni na zespoły. Forma prowadzenia zajęć powodowała wzajemne wspieranie się całego zespołu. Dzieci eksperymentowały i szukały rozwiązań metodą prób i błędów, aby zbudować pojazd z otrzymanych klocków Lego Education. Pojazd ten musiał spełniać kryteria zawarte w podanej instrukcji. Dzieci chętnie rozwiązywały wszystkie problemy pojawiające się w czasie wykonywania pojazdu wykazując się kreatywnością oraz innowacyjnym myśleniem. Entuzjastycznie wyrażały swoje własne pomysły i spostrzeżenia, a przede wszystkim wykorzystywały swoją wrodzoną ciekawość świata. Nowatorski sposób prowadzenia zajęć spowodował, że zespoły uczniów nie rywalizowały ze sobą, a wzajemnie się wspierały.

Sposób prowadzenia zajęć przez pana Łukasza i Jakuba wykorzystujący kreatywność i innowacyjność oraz wykorzystanie klocków lego przyczynia się do tego, że dzieci coraz częściej postrzegają naukę jako coś przyjemnego i interesującego, a nie jako przykry obowiązek.

Print Friendly, PDF & Email