Konkurs „My own show”

Konkurs w ramach Tygodnia Języka Angielskiego „My own show (Mój własny show)”.

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI. Konkurs polega na zaprezentowaniu scenki, teatrzyku, wiersza lub konwersacji w języku angielskim. Oceniana będzie wymowa, zawarte słownictwo, pomysłowość oraz wrażenie ogólne (nie śpiewamy piosenek :-) ).

  • Klasy 1-3 – wtorek 23.02.2016 godz.13:20 aula,
  • Klasy 4-6 – wtorek 23.02.2016 godz.14:05 aula.

Chętni zgłaszają się do nauczyciela języka angielskiego do czwartku 18 lutego.

Organizatorzy konkursku: Anna Zjeżdżałka i Karolina Góźdź-Pawłowska.