IX Międzyszkolny Konkurs Językowy

IX Międzyszkolny Konkurs JęzykowyJak co roku Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni postanowiła wziąć udział w Międzyszkolnym Konkursie Językowym organizowanym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni.

Już dziś zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas I-III do udziału w tym niecodziennym konkursie językowym. Zakres merytoryczny konkursu opiera się na podstawie programowej dla szkoły podstawowej z języków obcych (test jest ten sam niezależnie od poziomu nauczania I-III). Ma on charakter indywidualny i przebiega z formie dwustopniowej.

Etap I – odbywa się na terenie SSP1
Składa się z testów obejmujących słownictwo, struktury gramatyczne oraz czytanie ze zrozumieniem. Na rozwiązanie testu na etapie szkolnym przeznacza się 60 minut.

Etap II – Finał, odbywa się na terenie NKJO we Wrześni
Do finału zakwalifikowuje się wyłącznie 1 osoba z największą ilością punktów. Zwycięzca Etapu I będzie dalej reprezentował Naszą szkołę w drugiej części konkursu. W przypadku uzyskania maksymalnej ilości punktów przez dwie lub więcej osoby Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych dośle test dodatkowy, na podstawie którego wyłoniony zostanie zwycięzca – uczestnik finału.

Finał konkursu składa się z testu leksykalno – gramatycznego oraz rozumienia ze słuchu. W razie potrzeby może zostać również przeprowadzony test ustny dla wyznaczonej liczby osób.

Ostateczne wyniki konkursu ustalone zostają w oparciu o punkty uzyskane w finale.

  • Wszyscy uczniowie biorący udział w finale otrzymują pamiątkowe dyplomy.
  • Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.

Terminarz:

  • Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie nauczycielowi Języka Angielskiego do 19 kwietnia 2012 roku
  • Etap I – 24 kwietnia 2012 roku, godz. 12.30, aula szkolna
  • Etap II – Finał 31 maja 2012 roku, NKJO we Wrześni
Print Friendly, PDF & Email