Tydzień Języka Angielskiego 16 – 20.01.12

Tydzień Języka Angielskiego 16.01.12 - 20.01.1Obecny tydzień tj. od 16.01.2012 do 20.01.12 ogłoszony został mianem Tygodnia Języka Angielskiego.

Oznacza to, że w przeciągu kolejnych pięciu dni uczniowie klas I-III będą mieli okazję wykazania się swoimi umiejętnościami językowymi. Specjalnie dla nich przygotowane zostały bowiem różnorodne formy sprawdzenia ich obecnej wiedzy.

W ich skład wchodzić będą kolejno:

  • Krzyżówka językowa
  • Test prawda-fałsz
  • Test słownictwa
  • oraz Domino językowe

Każdy test sprawdzający przygotowany został w oparciu o przerobiony przez dzieci materiał. Najlepsi otrzymają wspaniałe nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oceny cząstkowe 6 (św.) z przedmiotu. Wyniki wszystkich sprawdzianów wiedzy ogłoszone zostaną po upływie tygodnia od dnia zakończenia Tygodnia Języka Angielskiego.

Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy oraz życzymy wielu sukcesów!